BPS

De "Breinbrekertjes"

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met een speciale plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 van De Arke. Vanaf het huidige schooljaar hebben we dit uitgebreid voor alle groepen. Dat houdt in dat ook kinderen uit groep 7 en 8 die niet naar 'Talint' gaan hier aan kunnen deelnemen. Deze groep heet "de Breinbrekertjes". De naam is door de kinderen zelf verzonnen.

De “Breinbrekertjes” krijgen les op vrijdag en zijn verdeeld in verschillende groepen. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen 20 - 30 minuten les in groepjes van ongeveer 6 leerlingen. Groep 3-4 bestaat uit ongeveer 8 kinderen en krijgt 1 uur les. De leerlingen uit de groepen 5 en 6 staan 1,5 uur ingepland en de leerlingen uit groep 7-8 een uur. Deze groepen bestaan elk uit 8 of 9 kinderen. 

De lessen worden gevuld met gevarieerde opdrachten. Eén van de onderdelen is filosofie.  Vanuit een filosofische vraag, een vraag waarop je heel veel antwoorden kunt geven, gaan we met elkaar in gesprek. We leren zo een mening te vormen en deze te verwoorden. De kinderen leren zich op deze manier in te leven in de standpunten van een ander.  

Bij de onderbouw is het vertrekpunt een onderwerp dat past bij de belevingswereld. Zo zijn de kleuters en ook groep 3-4 begonnen met het maken van een egeltje. Vervolgens hebben ze met behulp van een thermometer warme plekken voor de egel gezocht in de school. 

Bij de midden- en bovenbouwgroepen werken de kinderen ook aan een project. We hebben met groep 5-6 bijvoorbeeld het project 'rivierdelta's' afgesloten en zijn gestart met het project:  'communiceren zonder praten'. De kinderen werken toe naar het stellen van een goede onderzoeksvraag. Daarbij gebruiken we het vragenmachientje. Ze leren bijvoorbeeld af te wegen of een vraag uitvoerbaar is in de praktijk en of het nieuwe informatie oplevert. 

We maken daarnaast gebruik van denkspellen die vooral coöperatief, maar soms bewust competitief ingezet worden. Het doel is om kinderen te leren de executieve functies optimaal in te zetten. 

We werken vanaf groep 5 sinds kort met de LOOD-lijst van Jan van Nuland. Met behulp van deze lijst kunnen we de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de kinderen in beeld brengen zodat ze bewust eigen leerdoelen. kunnen kiezen. 

Informatieavond 

Tijdens de informatieve ouderavond is aan belangstellende ouders een PowerPoint getoond. Op deze avond is de werkwijze uiteengezet. Er is ook achtergrondinformatie gegeven over het begrip "succesvolle intelligentie". De PowerPoint die hierbij gebruikt is kunt u hieronder downloaden.

Hand-out PowerPoint over "succesvolle intelligentie"

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze website of de hand-out nog vragen hebben over de breinbrekertjes, dan kunt u altijd mailen. Het mailadres is a.sipma@pcbotdiel.nl
Ik zal dan proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.