Groepen

Welkom op de groepspagina van groep 3b

De groep van juf Finja en juf Stijnie

 

De eerste weken in groep 3B.

De eerste weken zitten er alweer op. Wat hebben we al veel geleerd! Samen hebben we regels opgesteld en doen we in de klas spelletjes en oefeningen om elkaar beter te leren kennen. Het is best veel: ineens werken we aan tafel en leren we de eerste letters! We bewegen veel bij het aanleren van de letters en bij het rekenen. We werken veel in circuit waarbij we de I-pad soms ook gebruiken. Via Parro krijgen de ouders veel foto's te zien en verslagjes te lezen. Ook hier een fotoverslag van onze fijne groep.

De Gouden weken

Uw kind zit op school om allerlei dingen te leren en te ervaren. Maar wat is verder ook belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind?

Onderzoek wijst uit dat het essentieel is voor kinderen om een aantal vaardigheden goed te beheersen. Dat zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken.

Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen, hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen inleven in anderen, vriendschappen kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn ze veel beter in staat om succesvol te kunnen meedoen aan onze samenleving. En precies die vaardigheden ontwikkelen we op onze school o.a. met behulp van de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL).

Aan het begin van het nieuwe schooljaar besteden we veel aandacht aan de groepsvorming. We noemen deze eerste weken de Gouden weken. Door middel van spelletjes leren we elkaar kennen en stellen we samen groepsregels op (die we allemaal belangrijk vinden).

De rest van het schooljaar besteden we elke week aandacht aan het sociaal-emotioneel leren. In de groep kunt u de Kwink van de week zien hangen. Deze Kwink van de week geeft aan welk onderwerp er centraal staat.