Groepen

 

Welkom op de groepspagina van groep 6/7a

De groep van meester Henk en juf Lida. Meester Henk werkt op maandag t/m woensdag en juf Lida op donderdag en vrijdag.

                                        Agenda

   Datum

                          Klassenactiviteiten
15 april

Gr. 6 blokfluit mee ( Keimpe ) ; spreekbeurt: Youran en Sven; Angelique en Renske.

16 april Gymnastiek ; spreekbeurt: Dagmar, Naomi en Susanne
17 april Spreekbeurt: Ruben en Jesse Eelze
18 april

Postdo ; Paasviering

19 april

Goede Vrijdag ; kinderen vrij ( aansluitend 2 weken vakantie )

   
6 mei

 

7 mei Gymnastiek ; Spreekbeurt: Doutsen
8 mei

Luizencontrole ; spreekbeurt: Annemarye

9 mei Inloopkwartier ; gymnastiek
10 mei  

 

Het project koperblazen is afgesloten met een concert voor ouders op maandag 1 april. Het klonk geweldig. Op dinsdag 9 april was er een concert in de hal van De Stryp waar ook de kinderen en ouders welkom waren. Een grote opkomst was het gevolg en alle deelnemende kinderen kregen een diploma. Een aantal kinderen gaan door met de muzieklessen.

Koperblazen - Vanaf maandag 25 februari zijn er voor groep 6 koperblaas lessen. De kinderen krijgen een instrument mee, waarmee ze ook thuis moeten / kunnen oefenen. Dit gedurende vijf maandagen van 12.30 -14.00 uur. De maandag daarop ( 1 april ) volgt een concert voor de ouders. Die uitnodiging ontvangt u t.z.t.

Woensdag 27 februari verzorgt meester Keimpe een gastles omtrent het orgel ( 08.30 - 09.15 uur ) en op woensdag 6 maart volgt een excursie naar de Kruiskerk.

Donderdag 28 februari vinden de voorleeskampioenschappen van Tytsjerksteradiel plaats en wel in de bibliotheek. De voorleeskampioen van De Arke is Marit Rienks geworden en zij zal onze school vertegenwoordigen. Heel veel succes Marit !!!

Op vrijdag 8 maart zal het Frysk jeugdorkest een optreden verzorgen voor onze groep van 10.15 -  11.00 uur.

Alvast een aankondiging dat op woensdag 27 maart een gastles Bank voor de klas gegeven zal worden. Dit in het kader van de " Week van het Geld ". Donderdag 28 maart zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

Kinderboekenweek: Thema Vriendschap

Na een dans- en voorleesopening op woensdag morgen hebben kinderen verhalen en tekeningen gemaakt omtrent het thema "Vriendschap". Verder gaan de kinderen voorleesmomenten hebben met de kleuters uit groep 1/2 b en zullen ze een onderlinge voorleeswedstrijd hebben. Uit elke groep komt een winnaar en die zullen meestrijden om het kampioenschap van "De Arke".

Afgelopen dinsdag zijn we naar een gastles geweest van "Pop voor Kids" in Glinstrastate. Ze hopen op deelname van kinderen om in een bandje te gaan  spelen en zich op te geven voor muzieklessen. Daartoe hebben ze een folder meegekregen. 

Door de week hebben wij hulp / ondersteuning van onderwijsassisstente Anita Heerema en ook is een stagiaire voor de studie onderwijsassisstente ( Rosanna Braam ) aanwezig.