Groepen

Welkom op de groepspagina van groep 8

Stamgroep 8a: meester Erwin en juf Lida
Stamgroep 8b: juf Christien en juf Marieke

Juf Lianne (pedagoog) aanwezig op maandag en dinsdag.

Stagiaires: Juf Alieze (maandag en dinsdag) en meester Richard (maandag t/m vrijdag)

Verkeersbrigadiers 

Week 34: Tristan, Steffen, Tycho, Matthijs

Week 35: Alice, Jesper, Nynke, Wiebe

Week 36: Swen, Lieke, Jantina, Lucas

Week 37: Bente, Jorn, Jildou, Timo

Wereldgodsdiensten in het Frysk

Mevrouw Sterrenburg van het Liudger komt elke week lesgeven in groep 8. Zij vertelt in het Frysk over wereldgodsdiensten. 

Wiskunde en beeldende vorming

Vandaag kreeg de ene helft van de groep een wiskundeles van mevrouw van der Wal. Zij is docent wiskunde op het Liudger. De andere helft kreeg beeldende vorming en mocht aan de slag met een fantasie eiland. 

Samenwerken tijdens de gymles

De Gouden weken

Uw kind zit op school om allerlei dingen te leren en te ervaren. Maar wat is verder ook belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind?

Onderzoek wijst uit dat het essentieel is voor kinderen om een aantal vaardigheden goed te beheersen. Dat zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken.

Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen, hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen inleven in anderen, vriendschappen kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn ze veel beter in staat om succesvol te kunnen meedoen aan onze samenleving. En precies die vaardigheden ontwikkelen we op onze school o.a. met behulp van de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL).

Aan het begin van het nieuwe schooljaar besteden we veel aandacht aan de groepsvorming. We noemen deze eerste weken de Gouden weken. Door middel van spelletjes leren we elkaar kennen en stellen we samen groepsregels op (die we allemaal belangrijk vinden).

De rest van het schooljaar besteden we elke week aandacht aan het sociaal-emotioneel leren. In de groep kunt u de Kwink van de week zien hangen. Deze Kwink van de week geeft aan welk onderwerp er centraal staat.