Groepen

Welkom op de groepspagina van groep 8

De groep van juf Marieke, meester Auke-Willem en juf Tjitske

Agenda

Maandag 8 april

Jette jarig

Dinsdag 9 april Gastles freerunning
Woensdag 10 april

Huiswerk Cito nakijken
Middag techniek meester Gerard
Spreekbeurt Dominique

Donderdag 11 april

Derde groep vogelhuisjes maken

Vrijdag 12 april

Juf Marieke
Koningsspelen -> bord, beker, bestek meenemen.

Middag vrij!

Maandag 15 april Viering Palmpasen
Dinsdag 16 april

Gym
Centrale Eindtoets dag 1
Middag - deel 2 viering Pasen

Woensdag 17 april

Centrale Eindtoets dag 2
Middag - deel 3 viering Pasen

Harry jarig

Donderdag 18 april

Gym
Ochtend- deel 4 viering Pasen
Postdo

Vrijdag 19 april

Goede vrijdag. Start meivakantie!

Verkeersbrigadiers
Elke week zijn er 4 leerlingen van groep 8 verkeersbrigadier.
Ze helpen de leerlingen van school om veilig over te steken.
De verkeersbrigadier wordt om 8.10 uur op school verwacht en is 's middags om 14.15 uur klaar.
Klik hier voor het rooster. 

Wie geeft wanneer les?
Dit schooljaar staan er twee leerkrachten en een onderwijsassistent voor groep 8.
Juf Marieke geeft les op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op vrijdag is ze er 1x per 2 weken.
Meester Auke-Willem geeft elke dinsdag les en 1x per 2 weken op vrijdag.
Juf Tjitske is de onderwijsassistent en is er elke dag.