Informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Het Centrum Jeugd en Gezin kan u op weg helpen.

De vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is één van de partners van het CJG. Dat houdt in dat de verschillende organisaties elkaar kennen, elkaar tegenkomen en samenwerken. Dat is prettig, vooral als er meer problemen tegelijk spelen, want dan bestaat de kans dat dit ongewenste gevolgen heeft voor de ontwikkeling van uw kind. Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, maar soms weten ze niet zo goed van elkaar  wie hulp verleent aan welk gezin. Dat is jammer want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de problemen samen met u oplossen. Om die afstemming te bereiken is in Fryslân de Verwijsindex ingevoerd. Dit is een hulpmiddel waarmee snel hulp of ondersteuning op gang gebracht kan worden. De organisaties komen daardoor samen tot één aanpak voor dat ene kind. De partners van het CJG maken hier allemaal gebruik van. 

Via de site www.cjgtytsjerksteradiel.nl kunt u terecht voor vragen met betrekking tot de GGD, het schoolmaatschappelijk werk en de GGZ. Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een contactpersoon van het CJG, tel. nr. 06 25 35 87 80.