Informatie

Functies en taken binnen de school

Voor de leerlingen zijn de meester of de juf het meest belangrijk. Binnen een school zijn tal van andere mensen aanwezig die alles in goede banen leiden. 

Deze mensen stellen we graag aan u voor:

De school heeft een directeur, Greet Bakker. Zij wordt ondersteund door een kernteam. Dit kernteam bestaat uit de directeur, 2 intern begeleiders: Finja Feenstra en Antine Sipma, 2 bouwcoördinatoren: Marieke v.d. Veen en Finja Feenstra. Marieke v.d. Veen is tevens waarnemend directeur van de Arke. Antine Sipma is ook specialist ‘meer begaafdheid’.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere leerkrachten met speciale taken:

  • I.C.T. : Erwin vd Velde
  • Cultuur coördinator : Lida Knegt
  • Taal coördinator: Karin Bloemsma
  • Reken coördinator (in opleiding): Christien Rinsma
  • Specialisten gedrag: Annet van Beem en Akke Tysma

Uitleg over enkele speciale taken: 

a.

de bouwcoördinator: regelt allerlei zaken voor de onder -, of bovenbouw en zorgt voor afstemming.

b.

de interne begeleiders: regelen de "zorg" voor de leerlingen binnen de school. (a en b hebben ook een ondersteunende taak richting directie). Op dinsdag en donderdag zijn de intern begeleiders aanwezig. Stap op deze dagen gerust bij ze binnen voor zorgvragen over uw zoon/dochter.

c.

de i.c.t-er: regelt de zaken betreffende de digitale leermiddelen en methodes.

d.

Cultuur coördinator: De cultuurcoördinator is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving en coördineert de culturele activiteiten op de basisschool.

Gerard Veenstra, conciërge

Gerard is onze steun en toeverlaat. Op een aantal dagdelen verzet hij bergen werk. 

Nivo Noord verzorgt de schoonmaak van de Arke.

Mirjam Prins, Tjitske Westra, Anita Heerema en Semna Otten zijn de onderwijsassistentes op onze school. Zij ondersteunen de leerkrachten in de verschillende groepen.

En vele actieve ouders die door hun inzet het reilen en zeilen binnen de school goed laten verlopen.