Informatie

Functies en taken binnen de school

Voor de leerlingen zijn de meester of de juf het meest belangrijk. Binnen een school zijn tal van andere mensen aanwezig die alles in goede banen leiden. 

Deze mensen stellen we graag aan u voor:

Ons Management Team (MT)

Directeur

Adjunct-directeur en 

bovenbouw coördinator

Greet Bakker Marieke v/d Veen

g.bakker@pcbotdiel.nl

m.vanderveen@pcbotdiel.nl

IB'er en

specialist 'meer begaafdheid'

IB'er en

onderbouw-coördinator

Antine Sipma Finja Feenstra

a.sipma@pcbotdiel.nl

f.feenstra@pcbotdiel.nl

 

 

Onze leerkrachten

Groep 1-2 A

Juf Akke

Juf Akke (groep 1/2A)

Groep 1-2 B

Juf Marjan, juf Annet en juf Zwany

Groep 1-2 C

Juf Wieteke en juf Petra B. 

Groep 3A

Juf Karin

Groep 3B

Juf Finja en juf Stijnie

Groep 4

Juf Margriet en juf Zwany

Groep 5

Juf Sanne El en juf Marieke

Groep 6

Juf Annagreet

Groep 7

Juf Petra V.

Groep 8A

Meester Erwin en juf Lida

Groep 8B

Juf Christien en juf Marieke

Onze onderwijsassistenten

Juf Semna, juf Anita, juf Tjitske, Juf Mirjam en juf Ria

 

 

Leerkrachten met speciale taken:

I.C.T. :

Erwin vd Velde en  
Annagreet Miedema           

Specialisten gedrag:

Annet van Beem en
Akke Tysma

 

Taal coördinator:

Karin Bloemsma

Reken coördinator:

Christien Rinsma

Cultuur coördinator :

Lida Knegt

 

Pedagoog:

Lianne Feenstra

Conciërge

Gerard Veenstra

 

 

Schoonmaak

Nivo Noord

 

Uitleg over de verschillende taken:

a.

de bouwcoördinator: regelt allerlei zaken voor de onder -, of bovenbouw en zorgt voor afstemming.

b.

de interne begeleiders: regelen de "zorg" voor de leerlingen binnen de school. (a en b hebben ook een ondersteunende taak richting directie). Op dinsdag en donderdag zijn de intern begeleiders aanwezig. Stap op deze dagen gerust bij ze binnen voor zorgvragen over uw zoon/dochter.

c.

de i.c.t-er: regelt de zaken betreffende de digitale leermiddelen en methodes. Zijn aanspreekpunten binnen de school. 

d.

Cultuur coördinator: De cultuurcoördinator is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving en coördineert de culturele activiteiten op de basisschool.

e.

Taal coördinator: De taalcoördinator ondersteunt het team bij het geven van goed taalonderwijs waardoor de kansen van de kinderen worden vergroot.  

f. 

Reken coördinator: De reken coördinator specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de eigen school. 

g. 

Pedagoog: Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met opvoeding, onderwijs en vorming alsook de pedagogische theorie bezighoudt.