Nieuws - Muziek bij de kleuters

Om een goede doorgaande lijn tussen peuteropvang en basisschool te stimuleren en in het kader van het IKC (Integraal Kind Centrum) zijn we gestart met het thema “Muziek”.

Door muziek leren jonge kinderen op een unieke manier hun emoties op natuurlijke en evenwichtige manier uit te drukken en te communiceren met hun omgeving. Bovendien helpt muziek het kind motorische, sociale, cognitieve en zintuigelijke vaardigheden op te bouwen. Zingen, spelen met beweging en dansen zijn allemaal primaire vormen van communicatie, die zowel de ontwikkeling van het muzikale vermogen als het aanleren van de moedertaal stimuleren.

Dit thema werken alle groepen van zowel ’t Partoer, peuteropvang de Bistebus en de Arke over muziek. We gebruiken “Toontje Tik”, die een rol speelt tijdens het hele thema.

De peuters van juf Inge hebben een ‘muziek opa’ op bezoek gehad, net als de kleuters van de Arke!

Check de groepspagina’s voor meer informatie en foto’s.

 

Geplaatst op: 07 Februari 2019

terug