Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch bij ons melden.

Aanvragen vakantie of extra verlof

Verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Download hiervoor het formulier extra vakantie en verlof (PDF). U kunt dit formulier ook bij de directie krijgen.
Zie voor nadere informatie onze schoolgids en het document regelgeving verlofaanvragen. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.