Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het verhaal van Noach uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de vier begrippen welbevinden, zelfstandigheid, samenwerken en prestatie (de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind benutten) centraal stelt.

De Arke is een Begaafdheidsprofielschool en kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De Arke maakt deel uit van de stichting PCBO Tytsjerksteradiel.

Sinterklaasfeest 2019

Groep 4 van CBS De Arke heeft een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal gemaakt. 
Juf Greet heeft het ontzettend koud. Brrrr!!! Zou zij het op donderdag 5 december weer warm krijgen?
Als ouders / verzorgers bent u van harte uitgenodigd om Sinterklaas mee te ontvangen op het grote plein van onze school. Aanvang: 8.30 uur. Kinderen worden om 8.25 uur (er gaat een bel) eerst in de klas verwacht bij de leerkracht en komen daarna samen met de leerkracht naar buiten toe.  

Afsluiting kinderboekenweek

Als afsluiting van de kinderboekenweek hebben de leerlingen van groep 7B het officiële kinderboekenweek-boek: 'André, het Astronatautje: op zoek naar Laika' nagemaakt. Deze wordt in alle groepen voorgelezen. Klik hier om het boek te lezen

 

Kinderboekenweek 2019 'Reis mee'

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

* De Kinderboekenweek wordt op 2 oktober officieel geopend op het plein om 13.30 uur.
We starten met een wedstrijd. Wie heeft de mooist versierde fiets?
Die dag mogen alle kinderen binnen eigen groep elkaars fietsen bewonderen. Kinderen met de mooist versierde fiets, winnen een prijsje.

*Op dinsdag 15 oktober wordt er een boekenmarkt georganiseerd. 
Ieder kind mag tijdens de boekenmarkt eigen boeken verkopen voor 50 cent. Boeken worden alleen verkocht binnen de eigen groep. De boekenmarkt is van 8.30 - 9.00 uur. Ook ouders/ verzorgers van harte welkom!

*Elke groep gaat tijdens de Kinderboekweek aan een ander groep voorlezen. 
Groep 8 gaat voorlezen aan bewoners van Berchhiem.

* In de bovenbouw wordt een voorleeswedstrijd georganiseerd.

*De afsluiting van de Kinderboekenweek is in eigen groep. Dit doen we met behulp van het prentenboek 'André het astronautje'

 

Vakdocent muziek

Dit schooljaar hebben alle groepen een vakdocent muziek.
Juf Marjan komt 1x per 2 weken op vrijdagmorgen langs in de groep van uw kind.
De groepen 1 t/m 5 krijgen 30 minuten muziekles en de groepen 7 en 8 krijgen 45 minuten muziekles.
Er wordt lesgegeven met behulp van onze nieuwe muziekmethode 1/2/3Zing. 

Swim to Play

De groepen 4 t/m 6 doen dit schooljaar mee aan Swim to Play in zwembad de Wetterstins, georganiseerd door de gemeente. Doel hiervan is om kinderen spelenderwijs vertrouwd te laten raken met water om zo de veiligheid te vergroten. Tevens leren ze onbewust ontzettend veel door spel toe te passen in het zwembad. De groepen 5 en 6 hebben inmiddels 2 zwemlessen gehad. De eerste les voor groep 4 start op 11 oktober.