Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het verhaal van Noach uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de vier begrippen welbevinden, zelfstandigheid, samenwerken en prestatie (de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind benutten) centraal stelt.

De Arke is een Begaafdheidsprofielschool en kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

Muziek bij de kleuters

Om een goede doorgaande lijn tussen peuteropvang en basisschool te stimuleren en in het kader van het IKC (Integraal Kind Centrum) zijn we gestart met het thema “Muziek”.

Door muziek leren jonge kinderen op een unieke manier hun emoties op natuurlijke en evenwichtige manier uit te drukken en te communiceren met hun omgeving. Bovendien helpt muziek het kind motorische, sociale, cognitieve en zintuigelijke vaardigheden op te bouwen. Zingen, spelen met beweging en dansen zijn allemaal primaire vormen van communicatie, die zowel de ontwikkeling van het muzikale vermogen als het aanleren van de moedertaal stimuleren.

Dit thema werken alle groepen van zowel ’t Partoer, peuteropvang de Bistebus en de Arke over muziek. We gebruiken “Toontje Tik”, die een rol speelt tijdens het hele thema.

De peuters van juf Inge hebben een ‘muziek opa’ op bezoek gehad, net als de kleuters van de Arke!

Check de groepspagina’s voor meer informatie en foto’s.

 

Kunst en cultuurmiddag

De eerste 'Kunst en cultuurmiddag' is een feit. De hele school ging in gemixte groepen van groep 1 t/m 8  aan de slag met het thema winter. De kleuters werden goed geholpen door de oudere kinderen, waarbij sommigen zich ontpopten als ware juffen en meesters. Er werd geknutseld,  gekletst en samengewerkt aan mooie opdrachten over de winter. Iglo's zijn gebouwd, een klas speelde met handpoppen en er is zelfs een groep te skiën geweest. Kortom een geslaagde middag, die we in maart en mei nog een keer gaan herhalen als aanvulling op de creamiddag van groep 3 t/m 8.

 

 

Kerstvakantie

Het team van CBS De Arke wenst u hele fijne kerstdagen toe en een gelukkig 2019!!
We starten weer met elkaar op maandag 7 januari.

 

Info van Sinterklaas

Op woensdag 5 december zal Sinterklaas, samen met zijn Pieten, weer een bezoek brengen aan onze school! De groepen 1 t/m 4 krijgen een bezoek in de klas. De groepen 5 t/m 8 vieren hun eigen feest d.m.v. een surprisefestijn, met cadeautjes. Voor dit festijn hanteren wij een richtprijs van 5 euro, dit bedrag is bedoeld voor het cadeautje. Ons uitgangspunt is dat vooral het maken van een originele surprise het belangrijkste is.

De bel zal op deze ochtend al om 8.20 uur gaan. Alle kinderen gaan dan direct naar binnen, zodat elke groep om 8.30 uur op het plein van de bovenbouw klaar staat om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen. Dit jaar gebeurt dit op spectaculaire wijze….Sinterklaas heeft aan de leerkrachten laten weten dat hij dit jaar met een helikopter zal landen op het plein van de Arke! Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!