Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het verhaal van Noach uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de vier begrippen welbevinden, zelfstandigheid, samenwerken en prestatie (de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind benutten) centraal stelt.

De Arke is een Begaafdheidsprofielschool en kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

U wordt van harte uitgenodigd voor de afdelingsvergadering op woensdag 27 juni

UITNODIGING 
 
Afdelingsledenvergadering De Arke PCBO Tytsjerksteradiel 
 
Datum     woensdag  27 juni 2017 
Aanvang en einde   19.45 uur-20.15 uur 
Plaats     CBS De Arke 
 
1. Opening. 
2. Vaststellen van de agenda. 
3. Notulen jaarvergadering van juni 2017. Het verslag ligt ter inzage tijdens de vergadering. 
 
4. Jaarverslag 2017 De Arke incl. verantwoording financieel beheer school en schoolfonds. Het verslag kan worden opgevraagd bij de school (tel. Nr. 0511462715)  of via email dearke@pcbotdiel.nl  
 
5. Benoeming en afscheid schoolraadsleden 
 
6. Rondvraag. 
7. Sluiting. 

Volleybalteam 'de Arke hat talint' wordt 3e!

Voor de derde keer op rij is de Arke er in geslaagd om ongeslagen het volleybaltoernooi door te komen. Door een te laag doelsaldo mocht de uiteindelijke finale net niet gespeeld worden en kon de wisseltrofee niet mee teruggenomen worden naar Burgum. Van de 34 teams die mededen is het team uiteindelijk 3e geworden. Volgend jaar doen we weer een poging om de wisseltrofee opnieuw te bemachtigen.

 

Weddenschap meester Bart kost hem zijn haar en baard

Wekenlang zijn de kinderen van de Arke bezig geweest om geld in te zamelen voor het goede doel van 'stichting Shoma'. In alle groepen wordt veel geld opgehaald, maar meester Bart heeft een weddenschap afgesloten met de kinderen. Mochten ze de 1000,- halen dan zou hij zich kaal scheren en zou de baard er af gaan. Door een anonieme gever is de 1000,- gehaald en heeft meester Bart zijn weddenschap en daarmee zijn haar verloren. Klik hier om het te bekijken.