Nieuws

De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep. Ontwikkelt een groep zich tot een positieve, neutrale of negatieve groep?

Een goed begin is het halve werk… Zeker als je een sociaal veilige en gezellige groep wilt. De basis daarvoor wordt direct na de zomervakantie gelegd. Die eerste weken zijn goud waard voor een positieve groepsdynamiek met heldere afspraken over gedragsverwachtingen.

Op de Arke maken we gebruik van de methode Kwink tijdens de Gouden Weken (maar ook de rest van het schooljaar). In deze methode, voor sociaal en emotioneel leren, staan allerlei lessen en ideeën die je kan gebruiken in de groep.

Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. De eerste weken van het schooljaar zijn vaak spannend, zowel voor ouders als kinderen. Als je op school aandacht besteedt aan de Gouden Weken is het krachtig dit met ouders te delen.

Daarom brengen we u tijdens de Gouden Weken regelmatig via Parro op de hoogte van de activiteiten tijdens de Gouden Weken.

Voor ouders is er ook het oudermagazine van Kwink en de koelkastposter. Hierin staat allemaal achtergrond informatie op het gebied van sociaal en emotioneel leren.

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/

Verder gaan we dit schooljaar regelmatig doorgeven welke “Kwinkslagen” er aan de orde zijn in de groepen. Een voorbeeld van een Kwinkslag is “Werk samen aan een prettige groep”. Een korte periode zijn we met dit lesdoel aan de slag in de groep.