Onze school  |  Het team

Maak kennis met het team van onze school

Functies en taken binnen de school

Voor de leerlingen zijn de meester of de juf het meest belangrijk. Binnen een school zijn tal van andere mensen aanwezig die alles in goede banen leiden. Deze mensen stellen we graag aan u voor:

Ons Management Team (MT)

Greet Bakker

Directeur

g.bakker
@stichtingoarsprong.nl

Marieke v/d Veen

Adjunct-directeur en bovenbouw coördinator

m.vanderveen
@stichtingoarsprong.nl

Antine Sipma

IB’er en specialist ‘hoogbegaafheid’

a.sipma
@stichtingoarsprong.nl

Finja Feenstra

IB’er en onderbouw-coördinator

f.feenstra
@stichtingoarsprong.nl

Onze leerkrachten

Juf Akke

Groep 1-2 A

a.tysma
@stichtingoarsprong.nl

Juf Marjan

Groep 1-2 B

m.visscher
@stichtingoarsprong.nl

Juf Annet

Groep 1-2 B

a.vanbeem
@stichtingoarsprong.nl

Juf Zwany

Groep 1-2 B

z.hiemstra
@stichtingoarsprong.nl

Juf Petra B.

Groep 1-2 A

p.brouwer
@stichtingoarsprong.nl

Juf Wieteke

Groep 1-2 C

w.postma
@stichtingoarsprong.nl

Juf Annagreet

Groep 6

a.miedema
@stichtingoarsprong.nl

Juf Tjitske

Leerkrachtondersteuner

t.westra
@stichtingoarsprong.nl

Juf Semna

onderwijsassistent

s.otten
@stichtingoarsprong.nl

Juf Anita

onderwijsassistent

a.heerema
@stichtingoarsprong.nl

Juf Mirjam

onderwijsassistent

m.prins
@stichtingoarsprong.nl

Juf Ria

onderwijsassistent

r.spoelstra
@stichtingoarsprong.nl

Leerkrachten met speciale taken

Juf Annagreet

I.C.T.

a.miedema
@stichtingoarsprong.nl

Juf Annet

Specialist gedrag

a.vanbeem
@stichtingoarsprong.nl

Juf Akke

Specialist gedrag

a.tysma
@stichtingoarsprong.nl

Juf Karin

Taal coördinator

k.bloemsma
@stichtingoarsprong.nl

Juf Christien

Reken coördinator

c.rinsma
@stichtingoarsprong.nl

Juf Lida

Cultuur coördinator

l.knegt
@stichtingoarsprong.nl

Gerard Veenstra

Conciërge

g.veenstra
@stichtingoarsprong.nl

CSU

Schoonmaak

Uitleg over de verschillende taken:

a.

de bouwcoördinator: regelt allerlei zaken voor de onder -, of bovenbouw en zorgt voor afstemming.

b.

de interne begeleiders: regelen de “zorg” voor de leerlingen binnen de school. (a en b hebben ook een ondersteunende taak richting directie). Op dinsdag en donderdag zijn de intern begeleiders aanwezig. Stap op deze dagen gerust bij ze binnen voor zorgvragen over uw zoon/dochter.

c.

de i.c.t-er: regelt de zaken betreffende de digitale leermiddelen en methodes. Zijn aanspreekpunten binnen de school. 

d.

Cultuur coördinator: De cultuurcoördinator is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving en coördineert de culturele activiteiten op de basisschool.

e.

Taal coördinator: De taalcoördinator ondersteunt het team bij het geven van goed taalonderwijs waardoor de kansen van de kinderen worden vergroot.  

f. 

Reken coördinator: De reken coördinator specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de eigen school. 

g. 

Pedagoog: Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met opvoeding, onderwijs en vorming alsook de pedagogische theorie bezighoudt.

naam

fucntie

naam

fucntie

naam

fucntie

naam

fucntie

Jan Klaasen

LEERKRACHT GROEP 3

Ik geniet iedere dag opnieuw van het lesgeven aan kinderen.

Jan Klaasen

LEERKRACHT GROEP 3

Ik geniet iedere dag opnieuw van het lesgeven aan kinderen.