Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties

Schooltijden

Schoolgids
Bewegingsonderwijs

Rooster voor bewegingsonderwijs

De lessen vinden plaats in de nieuwe sportzaal bij het zwembad de Wetterstins. Uiteraard wordt er in sportkleding gegymd. Gymnastiekschoenen zijn verplicht en ze mogen pas in het kleedlokaal worden aangetrokken.

Eten op school

Schooltijden (continurooster) en gezonde voeding

Groep 1 t/m 8 gaat op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Dat betekent dat de kinderen ’s morgens in de pauze fruit eten en om 12.00 uur op school lunchen.

Organisatie van het overblijven

De gang van zaken in het kort. De kinderen eten in de groep met hun eigen leerkracht. Daarna gaan de groepen naar buiten. Het buiten spelen zal gebeuren onder toezicht van leerkrachten. Behalve ons plein zal ook gebruik worden gemaakt van het veldje bij de school.

De middagpauze is van 12.00-12.30 uur. De kleutergroepen en groep 3 krijgen in het begin meer tijd voor hun lunch en starten om 11.45 uur.

Eten

We hanteren het begrip gezonde voeding bij de pauze en bij de lunch. In de ochtendpauze staat fruit eten centraal. Als dit problemen oplevert kan een gezond alternatief worden meegenomen. Eventueel overlegt u even met de leerkracht voor dit ‘maatwerk’.

We doen tijdens de middaglunch een beroep op u om niet meer mee te geven dan wat de kinderen normaal eten. Dan staat brood centraal (geen fruit en geen koek). We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op te eten. Als dit na aandringen niet lukt, maken we er geen drama van. Het overgebleven eten gaat altijd weer in het bakje mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft en kunt bekijken of de hoeveelheid goed is. Als uw kind problemen met het eten heeft kunt u dat altijd even met de leerkracht bespreken.

Regels wat betreft het meegebrachte eten en drinken:

  • Melk, karnemelk, yoghurtdrink, chocolademelk, ranja en vruchtensap zijn toegestaan. Drinken altijd in een flesje of een beker met een draaidop meegeven. In het kader van duurzaamheid geen pakjes drinken (dit i.v.m. de hoeveelheid afval). Een rekensom leert dat, als 300 kinderen 2 pakjes per dag meenemen, dit per week al gauw zo’n 3000 pakjes zijn.
  • Het is de bedoeling dat uw kind brood met beleg meeneemt. We hopen dat u aandacht aan ‘gezond en gemakkelijk eetbaar’ wilt geven. Brood in een bakje meegeven. De beker en het bakje duidelijk voorzien van naam.

Lunchpauze bij groep 1/2

De lunch is een rustmoment op de dag en we willen daar met de kinderen ook de tijd voor nemen. Kinderen die klaar zijn met eten, krijgen natuurlijk gelegenheid voor spel of andere activiteiten. Om 12.30 uur beginnen we weer met de les.

Informatie aan en van de leerkrachten

Goede communicatie is ook van belang bij het overblijven. Soms is het goed dat bepaalde informatie over uw kind bekend is. Meld dit aan de leerkracht, voor zover dit nog niet bekend is. Te denken valt aan: medicijngebruik, allergieën, dieetzaken, etc.

Andersom kan het zijn dat er met uw kind tijdens het overblijven zich iets heeft voorgedaan waarvan u op de hoogte moet worden gesteld. U mag verwachten dat de leerkracht hierover contact met u opneemt.

Hygiëne

Kinderen die gewend zijn om voor het eten de handen te wassen krijgen hier de gelegenheid voor. We verplichten het niet. Natuurlijk heeft de leerkracht een open oog voor kinderen met vieze handen.

Contact en evaluatie

Signaleert u eventuele aandachtspunten voor de uitvoering van de pauze, de middaglunch of het 5 gelijke dagen rooster, dan vernemen wij dat graag van u.

Cameratoezicht

Cameratoezicht


Op een aantal plaatsen rond de school houden we, in verband met het voorkomen van vandalisme, toezicht via camera’s. Indien de directeur een gegronde reden heeft kan hij/zij de beelden terugkijken. Hierbij wordt het 4-ogenprincipe toegepast. Bij vermoeden van strafbare handelingen kan de school beelden overdragen aan de politie. Mocht u vragen hebben over het cameratoezicht, dan kunt u zich contact opnemen met de directeur.