Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het “Noach-verhaal” uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de drie begrippen welbevinden, zelfstandigheid en samenwerken centraal stelt.

De Arke is een Begaafdheidsprofielschool en kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

Project Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd die even na de voorjaarsvakantie van start gaat, willen we graag meewerken aan een vraag van één van onze ouders. François Nijp gaat in mei deelnemen aan een fietsavontuur in Oeganda, de Muskathlon. De Muskathlon is een ultieme sportieve prestatie op een extreme locatie, om maximale fondsen te werven om onrecht te bestrijden. De Uganda Muskathlon zal plaatsvinden van 12-19 mei 2017, in Entebbe, Kampala, Uganda. Deze Muskathlon wordt georganiseerd in samenwerking met Compassion met als doel om kansarme kinderen een hoopvolle toekomst te geven waarop ze recht hebben.

Na de voorjaarsvakantie zal François Nijp de kinderen op school vertellen over zijn actie. Wij hopen dat alle kinderen elke maandagochtend tot Pasen wat geld mee kunnen nemen voor dit goede doel. Na afloop van de actie hopen we een fantastisch bedrag te mogen overhandigen. Doet u mee? 

Dans in School

In het kader van cultuureducatie hebben we dinsdag 28 februari een dag vol dans. Dans in school komt weer bij ons met professionele dansers. In 2008 zijn ze ook op de Arke geweest en dit was een groot feest. De dansdocenten gaan 28 februari met de leerlingen een dans voorbereiden en deze worden ‘s middags in de sporthal Westermar getoond. Houd uw agenda dus vrij voor deze feestelijke show vol dans en muziek. De presentatie zal om 16.00 uur starten en duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Hulpouders luizencontroles gezocht!

Elke eerste woensdag na een vakantie worden onze leerlingen gecontroleerd op luizen. Hiervoor hebben we een groep ouders die deze taak op zich neemt. Echter, in deze groep zitten vijf ouders die hun jongste kind in groep 8 hebben zitten en na dit jaar zullen stoppen als hulpouder bij de luizencontroles. Dat bete- kent dat we op zoek zijn naar nieuwe ouders. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of via de mail (mailing.dearke@pcbotdiel.nl). Alle hulp is welkom! 

Ouderavond hoog- en meerbegaafdheid

We mogen terugzien op een mooie en geslaagde ouderavond rond hoogbegaafdheid. Mevr. Sherill Woldberg wist op een boeiende wijze te vertellen over slimme kinderen en hun specifieke leerbehoeften. Ook de ruimte voor persoonlijke gesprekken sloot hier op een goede wijze bij aan. U kunt hier klikken om de presentatie terug te zien.

Schoonmaakmiddag

De afgelopen jaren hebben we niet meer gewerkt met een extra schoonmaakmoment halverwege het school-jaar. We merken dat we toch behoefte hebben aan zo’n moment. Op woensdag 15 februari willen we graag van 14.30 tot 16.00 uur met ouders de lokalen en gebruiksruimten een extra opfrisbeurt geven. Tijdens de rapport gesprekken hangen er aanmeldposters bij de lokalen van de leerkrachten waarop u uw naam kunt noteren. Het is wel handig om zelf een emmer, spons, doekje en schoonmaakmiddel mee te nemen. Mocht u geen opvang voor uw kind kunnen regelen dan mag uw kind er natuurlijk ook bij zijn.