Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het “Noach-verhaal” uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de drie begrippen welbevinden, zelfstandigheid en samenwerken centraal stelt. De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

Inloopkwartier en contactweek

Dinsdag 4 oktober vindt het inloopkwartier weer plaats. U heeft de mogelijk-heid om van 8.10 – 8.25 uur een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren).

In week 41 (10 t/m 14 oktober) is de contactweek. Contactgesprekken vinden in principe alleen ’s middags plaats.  Het kan zijn dat de leerkracht contact met u opneemt voor een extra overlegmoment met betrekking tot uw kind. Het kan ook zijn dat u zelf vragen heeft. U kunt dan rechtstreeks een afspraak met de leerkracht maken.

Opening verbouw De Arke

Nu de verbouw grotendeels klaar is, willen we hier graag een soort openingsmoment voor organiseren. Dit zal zijn op woensdag 26 oktober. Tijdens dit openingsmoment zal tevens aandacht zijn voor de Talintgroepen die begin dit schooljaar zijn opgestart. U bent allen van harte welkom. Meer informatie over deze opening vindt u in Postdo nummer 3

 

Kinderboekenweek 2016

Woensdag 5 oktober gaat de jaarlijkse Kinderboeken-week weer van start. Het thema is deze keer “Voor altijd jong!” Opa’s en oma’s spelen bij dit thema een grote rol. Op woensdag 5 oktober om 8.30 uur zal de opening van deze week plaatsvinden op het plein. De opening is bedoeld voor alle kinderen van de Arke, maar ook de ouders en opa’s en oma’s die een kijkje willen nemen zijn van harte welkom.

Creacursus

Op vrijdag 16 september is de creacursus weer van start gegaan. De kinderen uit groep 5 t/m 8 worden gemixt in 4 groepen voor groep 5/6 en 4 groepen voor groep 7/8. Elke groep gaat een periode van 4 weken een activiteit doen (op het gebied van beeldende en/of kunstzinnige vorming) bij een andere leerkracht. De kinderen vinden dit elk jaar weer ontzettend leuk. 

 

Hulpouders gezocht

We willen heel graag de muurtjes bij de fietsen-stallingen voorzien van een blauwe kleur. Het idee van een blauwe golf om school kan op die wijze gestalte krijgen. Hiervoor hebben we een groep vrijwilligers nodig die bijvoorbeeld op een zaterdagochtend kunnen schilderen. Geen ingewikkeld werk. Ook de zandbakken hebben weer een frisse kleur nodig. Hoe meer aanmeldingen, hoe sneller klaar. Daarnaast vragen we een paar handige ouders die vaste houten bakken bij enkele kapstokken kunnen maken. De huidige plastic bakken zijn niet echt geschikt. Aanmeldingen kunnen via de mail naar dearke@pcbotdiel.nl.  Helpt u ons?