Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het “Noach-verhaal” uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de drie begrippen welbevinden, zelfstandigheid en samenwerken centraal stelt. De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

Activiteiten Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er allemaal verschillende activiteiten gedaan. Alle groepen hebben op dinsdag 11 oktober een spellencircuit gedaan op het schoolplein en op woensdag 12 oktober heeft elke groep een kijkje genomen in de andere klassen.
Klikt u hier voor een foto-overzicht.

 

Kinderboekenweek 2016 geopend!

Op woensdag 5 oktober is ook bij ons op De Arke de Kinderboekenweek "Voor altijd jong" van start gegaan met een feestelijke opening. Klikt u hier om een indruk te krijgen van deze opening.

 

Inloopkwartier en contactweek

Dinsdag 4 oktober vindt het inloopkwartier weer plaats. U heeft de mogelijk-heid om van 8.10 – 8.25 uur een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren).

In week 41 (10 t/m 14 oktober) is de contactweek. Contactgesprekken vinden in principe alleen ’s middags plaats.  Het kan zijn dat de leerkracht contact met u opneemt voor een extra overlegmoment met betrekking tot uw kind. Het kan ook zijn dat u zelf vragen heeft. U kunt dan rechtstreeks een afspraak met de leerkracht maken.

Opening verbouw De Arke

Nu de verbouw grotendeels klaar is, willen we hier graag een soort openingsmoment voor organiseren. Dit zal zijn op woensdag 26 oktober. Tijdens dit openingsmoment zal tevens aandacht zijn voor de Talintgroepen die begin dit schooljaar zijn opgestart. U bent allen van harte welkom. Meer informatie over deze opening vindt u in Postdo nummer 3

 

Kinderboekenweek 2016

Woensdag 5 oktober gaat de jaarlijkse Kinderboeken-week weer van start. Het thema is deze keer “Voor altijd jong!” Opa’s en oma’s spelen bij dit thema een grote rol. Op woensdag 5 oktober om 8.30 uur zal de opening van deze week plaatsvinden op het plein. De opening is bedoeld voor alle kinderen van de Arke, maar ook de ouders en opa’s en oma’s die een kijkje willen nemen zijn van harte welkom.