Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het verhaal van Noach uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de drie begrippen welbevinden, zelfstandigheid en samenwerken centraal stelt.

De Arke is een Begaafdheidsprofielschool en kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

Koningsspelen 2017: vrijwilligers gevraagd!

We gaan weer meedoen aan de Koningsspelen op vrijdag 21 april! We beginnen deze dag met een ontbijt en rond 10.00 uur zullen de groepen 5 t/m 8 vertrekken naar de sportvelden. Daar zullen zij samen met de leerlingen van ’t Partoer sportactiviteiten gaan doen. De groepen 1 t/m 4 blijven op school en krijgen daar met de eigen groepen leuke activiteiten. U begrijpt dat we die dag heel veel vrijwilligers kunnen gebruiken om er een prachtig feest van te maken. De kinderen hebben inmiddels een brief meegekregen en via die brief kunt u te kennen geven of u wilt helpen tijdens de Koningsspelen. Alle hulp is welkom!

Sponsorloop

Tijdens de sponsorloop van 28 oktober jl. is door de kinderen ongeveer
€ 10.000,- opgehaald. Doel van de sponsorloop was de aanschaf van enkele speeltoestellen voor de kinderen van De Arke en ’t Partoer.
Door een werkgroep (leerkrachten en ouders van beide scholen en de gemeente) zijn een paar mooie speeltoetstellen uitgezocht. We streven er naar om alle toestellen in de maand april geïnstalleerd te krijgen.

Alle kinderen, ouders, verzorgers en andere mensen die gesponsord hebben worden nogmaals bedankt.

Open Dag: 14 maart 2017

Op dinsdag 14 maart bent u van 9.00 tot 11.00 uur van harte welkom op de Open Dag van onze school.

Fantastische dansdag!

Dinsdag 28 februari stond in het teken van dans. Het thema van deze dag was “Dansen door de tijd”. Van de vroegere volksdans tot de hedendaagse Hiphop. Dansinstructeurs van Dans in School hebben met alle groepen een dans ingestudeerd. Deze werd ’s middags voor ouders en andere belangstellenden opgevoerd in sporthal Westermar. Om een indruk van deze voorstelling te krijgen, kunt u binnenkort de foto’s op de website bekijken.

Inloopkwartier

Op dinsdag 7 maart is er weer een inloopkwartier. U bent van harte welkom om tussen 8.15 en 8.30 uur een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren).