Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het verhaal van Noach uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de drie begrippen welbevinden, zelfstandigheid en samenwerken centraal stelt.

De Arke is een Begaafdheidsprofielschool en kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

Informatieavond

Op maandag 18 september is de informatieavond voor groep 1/2, groep 3, groep 7 en groep 8 om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is het inloop met koffie / thee. U bent van harte uitgenodigd.

Inloopkwartier

Op maandag 18 september is er weer een inloopkwartier. U bent van harte welkom om tussen 8.15 en 8.30 uur een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren).