Welkom

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het “Noach-verhaal” uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor kinderen met een veelkleurige samenstelling. De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de drie begrippen welbevinden, zelfstandigheid en samenwerken centraal stelt. De Arke maakt deel uit van de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.

Avondvierdaagse 2016

De avondvierdaagse van 2016 zit er alweer op. Het was ook dit jaar wederom een groot succes! Maar liefst 166 leerlingen hebben meegedaan! 
Ook volgend jaar zal CBS De Arke weer gaan deelnemen aan de avondvierdaagse. Noteert u vast de volgende data in uw agenda: 20 t/m 23 juni 2017.

Bouwactiviteiten

U heeft gemerkt dat de bouwactiviteiten gestaag vorderen. We hopen dat na de zomervakantie de school er weer tip top op staat. Van buiten krijgt de school een verfbeurt. Er wordt hard gewerkt om het dak beter te isoleren en van nieuwe dakbedekking te voorzien. In de zomervakantie zal de ‘oude paddestoelberging’ aan de Hornstrasingelzijde gesloopt worden en zal er in die hoek een grotere fietsruimte gemaakt worden. Bij de hoofdingang van school komt een wachtplek voor fietsers zodat ook de verkeersveiligheid op dat onderdeel verbeterd wordt. De school zal in de vakantie voor het grootste deel voorzien worden van nieuwe vloerbedekking. We hopen dat er in het najaar een groot aantal zonnepanelen op het dak gerealiseerd gaan worden. Onze school sluit aan bij een pilot onder een aantal noordelijke scholen die hiermee starten.
Door deze renovatie wordt er een kleinere directiekamer bij de hoofdingang gecreëerd en wordt de oude directiekamer aangepast tot personeelskamer. Er komt een extra interne bergruimte en het tweede speellokaal (nu personeelskamer) wordt ingericht als lokaal voor de ‘Talint’ groepen. Na de zomervakantie krijgen hoogbegaafde kinderen uit groep 7 en 8 van de scholen van onze vereniging de mogelijkheid om een dag met gelijkgestemden te kunnen werken aan en met hun talenten. Door het grote aantal deelnemers zullen dit waarschijnlijk twee dagen worden met elk verschillende groepen. Bovendien zal onze school ook nog met een eigen Talint groep voor kinderen uit onze groepen 4 t/m 6 starten (waarschijnlijk een ochtend per twee weken).
We hopen hiermee na de zomervakantie ‘bruisend’ te kunnen beginnen.

 

Een groet van groep 8

Even een kort berichtje van groep 8. Wij hebben het enorm naar ons zin op Ameland. Het weer is zo goed dat we zelfs naar het strand konden. Een aantal dapperen durfden zelfs de zee in.