Nieuwsberichten

Brigadiers in opleiding

Groep 7 had vandaag bezoek van agent Eppie Dijk. Hij heeft de kinderen opgeleid tot verkeersbrigadier. Na een stuk theorie zijn de kinderen ook naar de weg gegaan om te oefenen. Zo zijn ze helemaal klaar voor volgend jaar! 

Leerlingen (levelwerkers) van groep 7b maken eigen verhaal voor de kleuterbouw

Een aantal leerlingen van groep 7b kregen de opdracht om een eigen digitaal prentenverhaal te maken voor de kleuterbouw. De opdracht was om van twee bestaande woorden, één woord te maken. Vervolgens hebben ze een digitaal prentenverhaal gemaakt. Zo werd spaghetti en confetti het nieuwe woord ‘spaffeti’. Het verhaal is in groep 1/2a, 1/2b, 1,2c en 2/3 voorgelezen door de kinderen zelf!

Maandag 8 juni school weer volledig open

Maandag 8 juni is het dan eindelijk zover… Alle kinderen mogen weer alle dagen naar school! Wel volgen we nog steeds het protocol van de PO-raad en RIVM. Ouders mogen niet in en om het schoolgebouw komen, regelmatig handen wassen, vaste breng- en haalplekken voor ouders en kinderen, vaste looproutes, gescheiden pauzes en natuurlijk alles volgens de 1,5-meter regels.

Post!

Wist u dat de kinderen op de Arke naar elkaar post versturen?  Zo blijven de kinderen, ondanks dat ze maar met halve groepen op school zijn, toch met elkaar verbonden!

Buitengym groep 3-8

Woensdag 13 mei hebben de groepen 3-8 buitengym gehad. Boogschieten en hockey waren o.a. onderdelen van de les. André Tjeerdsma en Liekele Paulusma verzorgen de lessen vanuit highfive sportstimulering en daar zijn wij hartstikke blij mee. Volgende week woensdag 20 mei is de volgende buitenles! 

Pasen

Pasen, zo anders dit jaar… Pasen kan ook een lichtpuntje zijn in deze pittige tijden. De Arke wenst u goede en fijne Paasdagen toe!

School gaat dicht met ingang van 16 maart 2020

Het spoedoverleg van vandaag tussen het kabinet, de zorgorganisaties en het onderwijs heeft uitgewezen dat de scholen in heel Nederland gaan sluiten in verband met het heersende coronavirus.Dit betekent dat onze school met ingang van maandag 16 maart 2020 alleen opvang biedt aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening) en die zelf niet in de opvang kunnen voorzien. De maatregel geldt eerst tot 6 april 2020. De motivatie voor de landelijke sluiting is dat scholen er niet goed in slagen om open te blijven door ziekte van personeel. Het is zeer belangrijk de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Door niet te sluiten is er sprake van een veiligheidsrisico en de zorgen van ouders en personeel daarover nemen toe. Hieronder de link naar de brief die wij aan ouders hebben gestuurd. 

Informatie avond autisme

Op 17 maart komt Kirsten Adema van de Nederlandse Vereniging van Autisme een lezing geven over autisme. Deze avond is voor iedereen! Vanaf 19.15 openen onze deuren. Opgeven kan via mail maar ook bij de leerkrachten. Heel graag horen we of jullie ook komen!